Polski inżynier

ul. Sewickiego 9
84-249 Aleksandrowo
tel. 934 923 034
e-mail: kontakt@polskiinzynier.pl